Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest Biologistic z siedzibą w Kielcach na ul. Chałubińskiego 13, który jest właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem

Dane kontaktowe: mail: sklep@zdrowymarket24.pl lub tel. 518595337

Dane osobowe otrzymaliśmy w momencie rejestracji lub dokonania zakupy na naszej stronie internetowej lub w późniejszym etapie korzystania ze strony internetowej.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

- wykonania umowy zawartej w trakcie dokonania zakupy (złożenia zamówienia oraz jego realizacja)

- umożliwienia dokonania zamówienia, płatności oraz jej obsługi

- realizacji wysyłki zamówienia w wybrany przez Klienta sposób oraz jej obsługi

- założenia i zarządzania kontem oraz obsługi konta Klienta, transakcji i problemów technicznych

- obsługi reklamacji w momencie jej złożenia

- obsługi zapytań i zgłoszeń, które są do nas kierowane poprzez na przykład formularz kontaktowy dostępny na stronie, drogą mailową oraz telefoniczną

- kontaktowania się z Klientem w celu prawidłowego wykonania umowy

- podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa

- monitorowanie aktywności Klienta oraz innych użytkowników strony obejmujących np.: wyszukanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert promocyjnych oraz przygotowanie działań marketingowych w tym dopasowanie treści reklam zgodnie z treściami przeglądanymi przez użytkowników strony

- zabezpieczenie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług, w tym usług świadczonych droga elektroniczną

- prowadzenie analiz pod kątem poprawności działania strony oraz jej napraw, a także dopasowania treści i ofert promocyjnych zgodnie z aktywnością użytkowników

- organizacji konkursów, promocji oraz programów lojalnościowych

- prowadzenie analiz statystycznych

- przechowywanie w celach archiwizacyjnych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w każdym momencie. Dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Kategorię danych i konsekwencje ich braku

Podanie następujących danych jest wymogiem koniecznym do świadczenia umowy oraz korzystania z usług:

- adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzin w przypadku założenie konta

- adres e-mail, imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzenia w przypadku zamówienie jako gość

- nazwa firmy i numer NIP w chwili żądania wystawienia faktury Vat

Konsekwencją braku podania danych jest niemożliwość zawarcia umowy, wykonania usługi złożenia i realizacji zamówienia oraz korzystania ze sklepu internetowego. W celach podatkowych lub rachunkowych możemy zwrócić się z prośbą o podanie innych danych w tym numeru konta bankowego. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient i użytkownik strony ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowy.

Prawo sprzeciwu możesz wykorzystać od 25 maja 2018 roku.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe w trakcie ich przetwarzania są przekazywane innym odbiorcom w celu realizacji umowy dokonania płatności do dostawców usług płatniczych (w tym także PayPro Spółka Akcyjna jako administratorowi danych w celu realizacji i obsługi transakcji) oraz realizacji wysyłki do firm świadczących usługi kurierskie. Wszystkie dane osobowe będę przekazywana do w/w odbiorców zgodnie z wyborem sposobu płatności i dostawy wskazanego przez Klienta w trakcie dokonywania zamówienia. Dane osobowe są przekazywane także podmiotom wspierającym stronę internetową w świadczeniu usług drogą elektroniczną i wspomagają obsługę strony internetowej oraz użytkowników w ramach zabezpieczenia strony, wsparcia technicznego, badań i analiz strony oraz przygotowania działań marketingowych i promocyjnych.

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych.

Okresy przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy w celu korzystania ze strony internetowej, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń związku z wykonaniem umowy, wykonania obowiązków z przepisów prawnych w tym rachunkowych oraz podatkowych, statystycznym i archiwizacyjnym. Dane osobowe do celów marketingowych przechowywane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W celach podatkowych i rachunkowych dane osobowe przetwarzane są przez okres, którym zobowiązani jesteśmy do przechowywania danych i dokumentów przez wymogi prawne.

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku i mogą ulec zmianie związku ze zmianami w przepisach.