1. W celu realizacji Zamówienia Sprzedawca przetwarza dane osobowe Zamawiającego zebrane w trakcie procesu Rejestracji.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Zamówienia.

 3. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 4. Sprzedawca, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), uprawniony jest, w zakresie w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Zamawiającego dla celów realizacji usług marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 5. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem serwisów realizujących transakcje finansowe on-line (przelewy24.pl) są przetwarzane przez te serwisy. Sprzedawca nie ma dostępu do tych danych. Zamawiający przed dokonaniem płatności powinien zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego realizuje transakcje finansowe.

 6. Sprzedawca oświadcza, że powierzone dane osobowe przekazuje firmą świadczącym usługi dostawy wyłącznie w celu realizacji tej usługi.

 7. Na adres e-mail Zamawiającego podany w trakcie procesu rejestracji wysyłane będą następujące treści:

 • informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w Sklepie,

 • informacje o anulowaniu lub zmianie terminu realizacji zamówienia w Sklepie,

 • informacje o niedostępności zamówionego Towaru w Sklepie,

 • informacje o blokadzie opcji płatności „przy odbiorze” lub odmowie zrealizowania Zamówienia

 • informacje o etapach rozpatrzenia reklamacji,

 • treści marketingowe, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.