Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest Biologistic Polska Sp. z o.o. siedzibą w Kielcach na ul. Chałubińskiego 13, który jest właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zdrowymarket24.pl

Dane kontaktowe: mail: sklep@zdrowymarket24.pl lub tel. 518595337

Dane osobowe otrzymaliśmy w momencie rejestracji lub dokonania zakupy na naszej stronie internetowej lub w późniejszym etapie korzystania ze strony internetowej oraz w trakcie skorzystania z innych usług oferowanych przez naszą firmę.

Nasza firma zbiera także dane osobowe za pośrednictwem mediów społecznościowych - Facebook i Instagram. Dane te przetrwarzane są zgodnie z poniższymi informacjami. Dane te wykorzystywane są zgodnie z poniższymi celami przetwarzania danych osobowych. 

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. wykonania umowy zawartej w trakcie dokonania zakupy (złożenia zamówienia oraz jego realizacja)
 2. umożliwienia dokonania zamówienia, płatności oraz jej obsługi
 3. realizacji wysyłki zamówienia w wybrany przez Klienta sposób oraz jej obsługi
 4. założenia i zarządzania kontem oraz obsługi konta Klienta, transakcji i problemów technicznych
 5. obsługi reklamacji w momencie jej złożenia
 6. obsługi zapytań i zgłoszeń, które są do nas kierowane poprzez na przykład formularz kontaktowy dostępny na stronie, drogą mailową oraz telefoniczną
 7. kontaktowania się z Klientem w celu prawidłowego wykonania umowy
 8. podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa
 9. monitorowanie aktywności Klienta oraz innych użytkowników strony obejmujących np.: wyszukanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert promocyjnych oraz przygotowanie działań marketingowych w tym dopasowanie treści reklam zgodnie z treściami przeglądanymi przez użytkowników strony
 10. zabezpieczenie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług, w tym usług świadczonych droga elektroniczną
 11. prowadzenie analiz pod kątem poprawności działania strony oraz jej napraw, a także dopasowania treści i ofert promocyjnych zgodnie z aktywnością użytkowników
 12. organizacji konkursów, promocji oraz programów lojalnościowych
 13. prowadzenie analiz statystycznych
 14. przechowywanie w celach archiwizacyjnych
 15. przekazania danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z:
 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 1. przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w każdym momencie. Dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Kategorię danych i konsekwencje ich braku

Podanie następujących danych jest wymogiem koniecznym do świadczenia umowy oraz korzystania z usług:

 • adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzin w przypadku założenie konta
 • adres e-mail, imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzenia w przypadku zamówienie jako gość
 • nazwa firmy i numer NIP w chwili żądania wystawienia faktury Vat

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją braku podania danych jest niemożliwość zawarcia umowy, wykonania usługi złożenia i realizacji zamówienia oraz korzystania ze sklepu internetowego. W celach podatkowych lub rachunkowych możemy zwrócić się z prośbą o podanie innych danych w tym numeru konta bankowego. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne.

W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient i użytkownik strony ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowy.

Prawo sprzeciwu możesz wykorzystać od 25 maja 2018 roku.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe w trakcie ich przetwarzania są przekazywane innym odbiorcom w celu realizacji umowy dokonania płatności do dostawców usług płatniczych

 • ING Bank Śląski S.A.
 • Twisto Polska sp. z o.o.
 • PayPro Spółka Akcyjna jako administratorowi danych w celu realizacji i obsługi transakcji

oraz realizacji wysyłki do firm świadczących usługi kurierskie:

 • Poczta Polska
 • GLS
 • inPost

Wszystkie dane osobowe będę przekazywana do w/w odbiorców zgodnie z wyborem sposobu płatności i dostawy wskazanego przez Klienta w trakcie dokonywania zamówienia. Dane osobowe są przekazywane także podmiotom wspierającym stronę internetową w świadczeniu usług drogą elektroniczną i wspomagają obsługę strony internetowej oraz użytkowników w ramach zabezpieczenia strony, wsparcia technicznego, badań i analiz strony oraz przygotowania działań marketingowych i promocyjnych.

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych.

Okresy przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy w celu korzystania ze strony internetowej, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń związku z wykonaniem umowy, wykonania obowiązków z przepisów prawnych w tym rachunkowych oraz podatkowych, statystycznym i archiwizacyjnym. Dane osobowe do celów marketingowych przechowywane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W celach podatkowych i rachunkowych dane osobowe przetwarzane są przez okres, którym zobowiązani jesteśmy do przechowywania danych i dokumentów przez wymogi prawne.

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku i mogą ulec zmianie związku ze zmianami w przepisach.